7. Metody meditace a uvolnění

Meditace, uklidnění, to je zkušební prostor pro odpuštění a milování sama sebe.
Popisuji zde základní metodu, a až budete zkušenější, pak se dokážete uvolnit a meditovat i třeba při jízdě vlakem, nebo na sedačce v přeplněné tramvaji. Stačí, když se přiměřeně uvolníte, nebudete mít překříženy ruce nebo nohy, zavřete oči, nadechnete se a vydechnete a můžete meditovat. Zkušení lidé z této oblasti tvrdí, že meditují téměř stále, při běžné denní činnosti, při chůzi, a s otevřenýma očima. Tito lidé tvrdí, že meditace není nic umělého, je to vlastně pozitivní, laskavý a vnímavý pohled na svět, na dění kolem nás.
slunce a mrak Pokud jste začátečníci a žádnou z forem uvolnění jste zatím nezkoušeli, pak vám radím, dodržujte zpočátku téměř přesně následující postup a až si zažijete a uvědomíte pocit uvolnění, což může být tak po pěti až deseti „meditacích“, pak můžete přejít na tzv. intuitivní uvolnění.
Pocity při uvolnění mohou být různé, od pocitu, že vaše tělo je těžké, zabořené do podložky a nedokážete ani pohnout rukou, nebo zažijete pocity lehkosti, kdy se téměř vznášíte nad podložkou.
Pokud se vám uvolnění nedaří, hlavou vám běhají myšlenky, co se za celý den stalo, co vás ještě čeká, nebo vás začne svědit nos, nebo se musíte nutně poškrabat, pak se klidně poškrabte, zkuste se znovu nadechnout a znovu zkuste celý proces uvolnění, pokud to nepůjde, pak to zkuste někdy jindy, třeba před spaním.

Ležím v posteli, na rovné podložce, volný oděv, v klidné místnosti, bez rušivých vlivů, hluků a ruchů, přiměřeně teplo, přiměřeně najezený, napitý, atd.
Ležím na zádech, bez polštáře, ruce volně podél těla, zavřené oči, v duchu pozoruji svůj rytmický dech, plně se nadechnu, (úplný jógický dech, můžete se ho naučit i samostatně), začátek nadechování je posouvání bránice dolů, v praxi to vypadá, že vám hrudník zůstává v klidu, při nádechu úplně vystrčíte břicho, tím se plíce roztahují směrem dolů, pak plynule pokračujete nádechem hrudníku (břicho zůstává vystrčeno) a ramen, a pak, v obráceném pořadí pomalu vydechuji (splaskne mi břicho a pak hrudník).
Procházím v mysli postupně celé své tělo a říkám si (každou větu opakuji pětkrát) „pravá ruka je uvolněná“ a představuji si svou pravou ruku, projíždím v mysli od prstů k rameni a pociťuji uvolnění „levá ruka je uvolněná“ a představuji si svou levou ruku, projíždím v mysli od prstů k rameni a pociťuji uvolnění Opakuji celou proceduru uvolnění pětkrát na pravou ruku, pětkrát na levou ruku, pak stejně na pravou a levou nohu.
Poté se zhluboka (plný jógický dech) nadechnu a vydechnu, se slovy (v mysli) „jsem klidný a uvolněný“.

modré mraky

Procházím znovu v mysli postupně celé své tělo a říkám si (každou větu opakuji pětkrát) „pravá ruka je teplá“ „pravou rukou prochází teplo“ a představuji si svou pravou ruku a teplo, jak prochází rukou od prstů k rameni a pociťuji další uvolnění. „levá ruka je teplá“ „levou rukou prochází teplo“ a představuji si svou levou ruku a teplo, jak prochází rukou od prstů k rameni a pociťuji další uvolnění.
Pětkrát na pravou ruku, pětkrát na levou ruku, pak stejně na pravou a levou nohu. Poté se nadechnu a vydechnu, se slovy (v mysli) „jsem klidný a uvolněný“ Pozoruji svůj pravidelný a rytmický dech, opakuji si "jsem úplně klidný" Pak zaměřím svou mysl na střed hrudníku, na oblast solar plexus (do středu prostoru pod prsy) a představuji si teplo, žár slunce v této oblasti. Teplo se rozlévá do celé dutiny břišní…

Celý postup uvolnění trvá pro začátečníky cca 5-10 minut.

Tento postup je popsaný v knize Všemocné podvědomí kterou napsal psycholog Erhard F. Freitag.

Druhý způsob uvolnění

(já ho nazývám intuitivní)

Základní podmínky by měly být dodrženy, zvláště jste-li začátečníci. Ležíte na zádech v posteli, nebo na rovné podložce, ve volném oděvu, v tiché, nepřetopené místnosti, bez rušivých vlivů. (jako chytrá horákyně – ani teplo, ani zima, ani oblečená, ani nahá, ani najezená, ani hladová, …) Ležíte bez polštáře pod hlavou, ruce volně podél těla, máte zavřené oči, v duchu pozorujete svůj rytmický dech, plně se nadechnete, (plný jógický dech) a pomalu vydechujete.
Myslíte na sebe, na své uvolněné tělo, ostatní myšlenky necháte volně plynout, nehodnotíte je, nesoustředíte se na ně, necháte je volně odplynout, myslíte jen na sebe.
Aby se vám myšlenky netoulaly, můžete si opakovat „jsem klidný a uvolněný, má mysl je klidná, mé tělo je uvolněné.“
Metodu uvolnění můžete zkoušet před spaním a postupně přejít do spánku, nebo po skončení uvolnění nebo celé meditace se zase vrátíte z uvolněného stavu postupně, pomalu, zhluboka se nadechněte a vydechněte, otevřete oči, protáhněte celé tělo a pomalu vstaňte.

Next Next
HLAVNÍ STRANA