22. Jak žít a přežít

Ve zdravém těle zdravý duch.

Stále dokola omílám ve svých článcích pozitivní myšlení a myšlení obecně, dneska bych se chtěl zaměřit na druhou stranu mince, na fyzické tělo. Dříve se věřilo, že změna myšlení je možná jen v případě, když umrtvíte své fyzické žádostivosti, budete držet dlouhé půsty, trávit měsíce v lesích nebo se denně bičovat a týrat své tělo. Takové představy jsou nesmyslné a naštěstí už i překonané, nemůžete se přece naplno věnovat meditaci, když vaše tělo trpí. Ba právě naopak, je třeba o tělo pečovat, aby nám dobře sloužilo, je třeba pečovat o jednotu těla i ducha, jsou to spojené nádoby. Aby to tak bylo, pak je třeba pečovat i o tělo i o duši, viz staré české přísloví, „v zdravém těle zdravý duch“ jejímž velkým propagátorem byl český kritik, estetik a profesor Miroslav Tyrš.

Poznámka:

Když jsem byl služebně v Srbsku, tak mě zajímalo, co Srbové vědí o České Republice. No, nevěděli téměř nic, snad jen fotbal nebo Panenka. A pak mě v posilovně překvapili otázkou: „A žije ještě Tyrš?“
Chci jen připomenout, že Tyrš se nezabýval jen rozvojem těla, ale i ducha:
Na otázku, zda se po islámu, nejmladším ze světových náboženství, může objevit další světové náboženství, jemuž by se podařilo „podrobiti sobě mysli veškeré“, odpovídá (Tyrš), že takové náboženství tu již je, že „je to duch lásky a osvěty“, a že jeho proroky jsou všichni „dobří, vzdělaní a horliví lidé“, kteří chtějí spojit své síly a vymýtit ze světa hmotnou i duševní bídu, ovšem „toliko zbraní mravnou a duševní“. Jako islám i Tyršovo „nové náboženství“ stojí na pěti sloupech víry: „vyznáním víry“ je v něm duch lásky a osvěty, „modlitbou“ i „poutí do Mekky“ zřetel na budoucnost lidstva a jeho pokrok, „dodržovat půst“ tu znamená zdržovat se sobectví, „poskytování almužen“ se nahrazuje spojením sil a „rozumnou štědrostí“, jež vymýtí ze světa hmotnou i duchovní nuzotu, „boj proti nevěřícím“ (tzv. džihád) posvátným bojem proti všemu, co se staví na odpor pokroku.
Jen pro úplnost musím připomenout, v návaznosti téma předchozí kapitoly, že tento český génius se ve zralém věku oženil se svou žačkou, dcerou svého přítele a nedlouho poté zemřel na syfilis.

les u Macochy

Ale zpět k fyzickému tělu. Myslím si, že lidské tělo je schopno sloužit svému nositeli nejméně do sta let a lidský život se dá rozdělit do několika fází:

První fáze – mládí, trvá dvacet let – od narození do deseti let, od deseti do dvaceti, je to období seznamování, učení a dospívání.
Druhá fáze – trvá třicet let, je to rozvoj tělesných možností a plné využití tělesných funkcí těla.
Třetí fáze – zralý věk, trvá třicet let, je to rozvoj ducha člověka.
Čtvrtá fáze – důchodový věk, trvá dvacet let a je to fáze zaměřena na odpočinek a smíření se sám se sebou, s minulostí a se životem, a je to fáze, která je zaměřena na laskavé rady a pomoc ostatním.

Aby tomu tak bylo, je ovšem potřeba se o své tělo starat. A nejlépe je začít včas.
Když kašlete na posilování svalstva, a ve čtyřiceti letech se rozhodnete situaci změnit, tak do půl roku vidíte pozitivní výsledky. Pokud kouříte čtyřicet cigaret denně, a rozhodnete se přestat, vaše plíce se za několik let vrátí do zdravého režimu. Bohužel jsou orgány a části těla, kde nastávají nevratné změny, pokud se o ně nestaráte. Pokud si v mládí zničíte zuby, buď tím, že si je špatně čistíte, nebo jiným způsobem, pak jejich kvalitu následnou horlivou péčí nevylepšíte, jen můžete udržovat stávající stav. Obdobně to platí pro klouby, zvláště kolena, nebo třeba krční a bederní páteř.
Zásady zdravého životního stylu jsou přitom tak triviální, že si asi většina lidí myslí, že ani nemohou fungovat a snad proto je podceňuje a také se jimi neřídí.
Ptejte se starých i starších lidí, jaké mají tělesné potíže, co jim ztrpčuje život, ptejte se, co by udělali jinak, pokud by mohli.

Zkuste třeba začít jednoduchým cvičením „Pozdrav slunci“, které je součástí jógických ásán. Pozdrav slunci je nazýván nejstarší ranní rozcvičkou. Pokud ale ráno nemáte čas, můžete samozřejmě cvičit kdykoliv během dne.
Systém řazení cviků je dokonalý - po zvládnutí jednotlivých pozic a zapamatování si jejich sledu máte pocit, že pozdrav slunci je jeden dlouhý pohyb (jedno dlouhé protažení a posílení) v souladu s vaším dechem. Chci ještě upozornit, že náročnost tohoto cvičení se mění s věkem. Pokud začnete cvičit ve dvaceti, pak si několikrát zacvičíte celou sestavu a řeknete si – to je všechno? Vždyť o nic nešlo.
Pokud si stejnou sestavu zacvičíte v pětatřiceti, pak si slušně protáhnete tělo a řeknete si – uff, dobrý, cítím se líp. Pokud však si zacvičíte stejnou sestavu v padesáti, třeba jen dvakrát za sebou, pak budete vyčerpání, jako kdybyste strávili delší dobu ve fitku, i když jste cvičili cca dvě minuty celkového času.
Jste-li muž po padesátce, pak se při cvičení připravte na celkovou destrukci svého sebevědomí :-).

Cvičení "Pozdrav slunci", neboli "súrja namaskar" se mi sem do článku nevejde, je k vidění třeba na:

http://www.homeoporadna.com/cviceni-joga/pozdrav slunci
http://www.youtube.com/pozdrav slunci
http://cs.wikipedia.org/pozdrav_slunci

Celá sestava má být i tréninkem mysli, využijte času cvičení zároveň ke zklidnění mysli nebo k meditaci. Indičtí jogíni si při provádění cviků opakují přesně definované Mantry. Ani se nedivím, systém řazení cviků k tomu přímo svádí. Jelikož opakování Manter v sanskrtu je pro českého člověka docela komplikované, vytvořil jsem (si) krátkou modlitbu, která vás cvičením může provázet.

Pozdrav slunci - Díky za každé nové ráno)

Díky všem, i tobě pane, za hezký den,
vztahuji své ruce k nebi,
a skláním se hluboce,
a sním svůj ranní sen,
ustupuji před tvou moudrostí,
a vytvářím most mezi lidmi,
klesám k rodné zemi,
a obracím svou tvář k nebi, a znovu tvořím most mezi lidmi všemi,
a znovu kráčím k tobě,
a zvedám se z prachu,
stoupám výš,
a zbavuji se strachu,
vztahuji své ruce k tobě,
a modlím se k sobě,
díky všem za hezký den.

Ještě k zamyšlení dva aforismy, které jsem někde četl (nebo slyšel) :-)

I když nám bude na světě zle,
i když se nám bude chtít zvracet,
Pan Bůh se k nám bude vždy vracet.

Až budeme staří,
tak asi sto deset,
tak k nám přijde Pan Bůh
a zmáčkne nám reset.

Next Next
HLAVNÍ STRANA