21. Rekapitulace?

Ztráta EGA, ztráta osobnosti?

Článek vyplynul z diskuse čtenářů, mají strach o ztrátu EGA, (myšleno - budou-li aktivně meditovat) bojí se, že to je taková malá smrt, že tím ztratí svou tvář, svou identitu, že budou NIKDO, nebo roboti nebo poslušné ovce, že zemře jejich osobité JÁ.

Můj názor:

Těžko se píše názor, nebo spíše rada, protože každý z vás používá jiné cesty meditace, jiné cesty pro svůj duchovní rozvoj a každý má také jiný věk, jiné životní zkušenosti, každý je na jiném stupni vývoje, je tedy těžké dávat obecné rady. Ztráta EGA je v první řadě myšlena jako zbavení se všech špatných lidských vlastností, které sebou velké EGO přináší, jako je pomlouvačnost, závist, žárlivost, sobeckost, ješitnost, atd..

koleje v zimě

Pochopitelně, každý člověk, včetně Matky Terezy má v sobě část těchto vlastností, jde jen o to, najít správnou míru.

Duchovní rozvoj není systém změny ze dne na den, je to postupná přeměna člověka v to lepší já. Nejdříve je nutné omezit, odstranit, zbavit se svých nejkřiklavějších a nejhorších vlastností a pak svůj „profil“ vylepšovat :-)

Nemá to nic společného s tím, že byste přestali mít tvůj vlastní názor, spíše naopak – nebudete tak často podléhat líbivým výrokům politiků, reklamním sloganům, lichotkám, apod. budete vědět, kdo jste, budete si vědomi své vnitřní síly a budete mit dostatečné sebevědomí, abyste si dokázali vytvořit svůj vlastní názor a ten také dokázali obhájit a neměnili jej s každým módním trendem.

Pokud jste temperamentní nebo kliďas, nebo máte rádi rajskou, nebo guláš se šesti, proč ne, nikdo vám to nebere, nikdo vám nechce ukrást vaše JÁ, vaši individualitu. Možná po určité době meditací zjistíte, že jestli máte k obědu takové nebo takové jidlo, to přece není to podstatné v lidském žití, vaše chuť je jen návyk na určité druhy jídla, který se vyvíjel kdysi v raném dětství, ale to už je jiná kapitola.

Tyto články nejsou určeny pro senzaci, okultní vědy, záhady nebo spiritismus, je to jen snaha ukázat jednu z možných cest, jak vést plnohodnotný laskavý a harmonický život. Pokud dokážete vidět auru, nebo třeba léčit na dálku nemoci, či předpovídat budoucnost, nebo třeba číst záznamy v akaše, znamená to, že máte rozvinuté duchovní schopnosti, ale neznamená to, že nutně musíte být duševně výše než průměrný člověk. Každý člověk je jiný, někdo dokáže uběhnout stovku za deset sekund, někdo dokáže hypnotizovat, někdo vidí auru. Někdo vyniká ve fyzické oblasti, někdo v intelektuální, někdo v duchovní oblasti.

Je a byla spousta vynikajících lékařů, umělců, spisovatelů či hudebních skladatelů, kteří tvořili mistrovská díla, ale jako lidé nebyli vždy příkladem ostatním.

Chci jen říci, že zlepšovat se a trénovat svou mysl můžete stejně jako své tělo. Můžete udivovat kvalitními výkony v jakékoliv oblasti, přesto můžete být zlý, nebo třeba nešťastný člověk.

Cesta k vyššímu vědomí, cesta k pohodě a harmonii v životě však je o něčem jiném. I když dokážete žít svůj život v souladu s přírodou a jejími zákony a v plné harmonii se sebou i ostatními, není to automaticky cesta i k dovednostem, jako je jasnovidectví, léčitelství apod.

Poznámka na závěr:

Lidé zpravidla neřeší duchovní proměny a také zpravidla neřeší svůj duchovní rozvoj (školy a klasické učení s tím nemá nic společného). Pouze 10 procent obyvatel naší zeměkoule tuší, že by měla se svým duchovním potenciálem něco dělat. Pokud čtete tyto stránky, je docela pravděpodobné, že mezi ně patříte i vy. Ztráty ega se však téměř s jistotou obávat nemusíte. Transformaci do jiné dimenze bytí a tím ztrátu svého ega realizovalo úspěšně za svého života jen pár jedinců. I když v naší "osvícené době" jejich počet roste geometrickou řadou, jsou to stále jen jedinci. A ti, to si myslím zase já, ti tyto stránky s největší pravděpodobností nečtou :-).

Next Next
HLAVNÍ STRANA