www.macinka.cz


RECENZE KNIH

Knihy o smyslu života, štěstí, harmonii a porozumění

... jen pro ty, co chtějí

Umění být hodný, Stefan Einhorn

umění být hodný Zajímavá a poutavá knížka od člověka, který toho v životě mnohou dokázal, primáře onkologické kliniky v Karolinska Institutet ve Stockholmu. Být hodný je zde myšleno být vstřícný, empatický, zajímající se o druhé v tom pozitivním slova smyslu. Podle profesora Einhorna nezáleží zde ani na vašem postavení ve společnosti, ani na věku, nebo bohatství, důležité je, zda uznáváte ty pravé životní hodnoty. Být hodný, nebo chcete-li slušný vůči ostatním může být kdokoliv a jen takový přístup přináši dlouhodobý úspěch a zisk.
Předpokládá to také, že chcete jít dále životem takovým způsobem, abyste se nemuseli již více za nic stydět. Prostě dodržovat ve svém životě zásady slušného chování. Všechny ty zásady, které více či méně přebírají všechna náboženství, zásady, které se učí již ve školce a které jsou implementovány i do řady výchovných knih a seriálů, od Rychlých šípů až po broučky.
Mám na mysli naplnění slov radost, láska, obětavost, nezištná pomoc, pohoda, harmonie, prostě všechny ty dobré a laskavé lidské vlastnosti, které jsou usazeny v každém z nás.
Tato životní filosofie je popsána v knize Umění být hodný. Stefan Einhorn zde dokládá, na příkladech z říše zvířat, že být hodný se v životě vyplácí, podává zde návod, jak být hodný, ale přitom se nenechat využívat svým okolím. v knize vyjadřuje názor, že svůj vztah k druhým lidem získáme částečně geneticky a částečně výchovou v prvních letech svého života. Upozorňuje ale, že nic není ztraceno, můžeme se sami dále vzdělávat a zvyšovat svou schopnost vnímat druhé a tím si vylepšit své emoční IQ.


Další knihy ke čtení:

  • Hlavní strana
  • PENÍZE
  • harmonie
  • cestopis o Íránu
  • recenze knih
  • kontakt
  • odkazy
  • autor: jan macinka | http://sablony.hyps.cz